Gdzie wykorzystuje się w praktyce suwnice?

Mianem suwnicy określa się rodzaj dźwignicy, która wykorzystywana jest do transportowania towarów, najczęściej w ramach jednego przedsiębiorstwa czy hali magazynowej. To urządzenie, które podlega pod Urząd Dozoru Technicznego. Z czego jest zbudowane, gdzie i w jaki sposób korzysta się z suwnic?

Suwnica jako urządzenie ciężkie

Do obsługi suwnicy w przedsiębiorstwach konieczne jest posiadanie przez operatora uprawnień państwowych. Powinien on posiadać legitymację Urzędu Dozoru Technicznego. Suwnica wykonuje różnorodne procesy produkcyjne, które wiążą się z podnoszeniem i transportowaniem ładunków. Dzięki swojej budowie suwnica może bez trudu podwieszać nawet ciężkie ładunki. Służą do tego celu zawiesia lub urządzenia chwytające.

Najczęściej suwnice służą do manipulowania dużymi ładunkami. Pozwalają na ich przenoszenie, podnoszenie i opuszczanie, z użyciem wciągarek lub wciągników. Ograniczeniem w pracy suwnic jest wyznaczony tor jazdy, dlatego przemieszczanie ładunków może odbywać się wyłącznie do maksymalnej wysokości oraz szerokości suwnicy.

Budowa suwnicy

Poszczególne elementy suwnicy zamontowane są w niej w taki sposób, aby możliwe było przemieszczanie dużych i ciężkich ładunków. W ich grupie wyróżnia się zarówno elementy elektryczne, jak i mechaniczne. Do tej pierwszej grupy zalicza się troleje, kasetę sterowniczą, łączniki suwnicy i zasilania, szafki rozdzielcze i sterowniczo-rozdzielcze oraz wyłączniki krańcowe.

Istnieją również elementy mechaniczne, w tym tor jazdy, konstrukcja, most, wózek i mechanizm do podnoszenia ładunków, który z kolei składa się z korpusu, silnika napędowego, cięgna, przekładni zębatej, pierścienia do wprowadzania liny, bębna liniowego lub łańcuchowego, zderzaków, prętów, haków i zbloczy hakowych.  Wszystkie te części składowe muszą pracować ze sobą harmonijnie. Jeśli operator zauważy jakąkolwiek usterkę, powinien wezwać serwis suwnic, np. pracowników firmy Elektrowit. Naprawa suwnic przez takie firmy jak Elektrowit dokonywana jest na miejscu – tam gdzie zainstalowano suwnicę. Czasem istnieje konieczność przetransportowania niektórych jej elementów do warsztatu, gdzie można dokonać niezbędnych napraw.

Gdzie można spotkać suwnice?

Suwnice wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu. W szczególności spotyka się je w portach, magazynach, na halach produkcyjnych oraz przy dużych budowach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą być montowane i demontowane.