Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski

Ważnym wydarzeniem w dziejach naszego kraju był chrzest, przyjęty w 966 roku, za czasów panowania Mieszka I. W 2016 roku mija dokładnie 1050 lat od tej chwili i z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął jednogłośnie uchwałę. Analogiczny dokument przyjął 7 kwietnia 2016 roku Senat. W ten sposób sformułowano oficjalny plan obchodów okrągłego jubileuszu chrztu Polski.

Historyczne przekazy

Historycy mają ogromną wiedzę dotyczącą dziejów Polski i początków chrześcijaństwa na naszych dziejach. Symboliczny chrzest miał miejsce dokładnie w 966 roku, najprawdopodobniej 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Wówczas to książę Mieszko przyjął chrzest i tym samym zawierzył Polskę kościołowi. Zdaniem uczonych, dzięki takim krokom Mieszko stał się sojusznikiem potężnego cesarza niemieckiego i innych chrześcijańskich władców. To jemu zawdzięczamy fakt, że od ponad 1000 lat na ziemiach polskich nieprzerwanie panuje chrześcijaństwo.

Władca zapoczątkował chrystianizację naszego państwa i sam nawrócił się, w czym duży swój udział miała jego żona – Dobrawa z Czech. Trwają spory dotyczącego tego, gdzie właściwie Mieszko był chrzczony. Podaje się tu kilka lokalizacji – naturalnie Gniezno, pierwszą stolicę Polski, Ostrów Lednicki, Poznań, a nawet czeską Pragę czy niemiecką Ratyzbonę.

Obchody jubileuszu

W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na ziemiach polskich, a dokładniej 15 kwietnia 2016 roku w Poznaniu, odbyły się centralne uroczystości. Miało tu miejsce posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego orędzie wygłosił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Odbyła się uroczysta msza, na której pojawiły się najważniejsze osoby w państwie.

W wielu miastach i regionach także odbywały się różnorodne wydarzenia upamiętniające chrzest Polski w 966 roku. Wyrazem pamięci było wydanie okolicznościowej kolekcji numizmatów. Mennica Papieska oferowała i nadal oferuje w sprzedaży m.in. Sztabkę „Jezu Ufam Tobie”, niezwykłe monety z okazji 1050-lecia Chrztu Polski – Dzieje Polski pędzlem malowane, a także numizmaty „Polska” i „Wielką Biblię Jubileuszową”.  Każdy więc może nabyć jeden z elementów kolekcji i w ten sposób zyskać cenną pamiątkę jakże ważnego wydarzenia w całych dziejach polskiej państwowości.

Mennica Papieska wydała także „Biblię Jubileuszową”, jako pierwszą w 1050-letniej historii Polski Biblię uszlachetnioną w całości 24-karatowym złotem. Awers biblii przedstawia wizerunek Świętej Rodziny, a rewers – postać Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niepowtarzalne produkty i świetne ceny – Mennica Papieska